מחקרים

ישנם מאות מחקרים שבדקו את יעילות צמח הסטיביה הבאנו כאן מספר מאוד מצומצם